Jens Göransson

Status

Jens Göransson

Uppdrag inom klubben: IT-ansvar

e-post: info(a)ssangantyr.org

Mobil: 070-619 49 99


Jag startade min tid inom segelsällskapet Angantyr 1985 som optimistseglare i seglarskolan.
På den tiden hade seglarskolan e-jollar i sin flotta som jag började segla efter några år.

1991 blev jag hjälpledare till Anders Svensson och så småningom började jag vara med på styrelsemöten och blev ledamot.

Under 2000-talet var jag ledamot, sekreterare och till sist ordförande.
2012 avslutade jag mitt ordförandeskap och sköter numera hemsidan och dess funktioner.

Mitt mål har alltid varit att sätta segelsällskapet främst och värna om seglarskolan och miljön i och runt sjön.
Även om jag inte har en synlig position så kommer jag alltid att arbeta för klubbens framtid.


Läs alla mina inlägg