Ännu en isjaktshelg på Norrsjön.

SS Angantyrs fyra klass 3:or samt Anders Isabella seglade på Norrsjöns fina is med mycket träningstävling för att kunna trimma in de känsliga isjakterna. Andreas och Anders anslöt först på söndagen. Marco, Gard och Claes-Åke utnyttjade även lördagen. Den som var mest svårflörtad att deltaga i själva tävlandet blev den som var mest entusiastisk i slutet på söndagen när åtskilliga race hade seglats nämligen Gard. Kanske berodde detta på, vad vet jag, att han hade bästa farten i sin jakt. Man kommer att tänka på ”Fänrik Ståls sägner” när förhållandena ska beskrivas: Vi seglade i regn, vi seglade i dimma, vi seglade i blåst och vi njöt till skillnad från krigarna i sägnerna av varenda minut eftersom vi hade is och vi hade vind! Vinden i byarna var tillräckligt stark för att bjuda på några häftiga flygningar dvs segling på två medar. I början seglade Gard och Marco snabbast i nämnd ordning och Claes-Åke rev sitt hår likt matadoren mot tjuren Ferdinand och trimmade och trimmade. Mot slutet gav det resultat och Marco kunde seglas om och Gards akter blev utsatt för ett mer och mer närgånget närmande. När dimman blev för tät fick dock tävlandet avbrytas. Andreas som är nyast i klass 3 har fortfarande en del att åtgärda för att få riktig fart på sin jakt. Som Claes-Åke envist framhärdar är tävlingsredskapet i denna sport oerhört viktigt. Allt måste stämma om man ska kunna hävda sig. Inför SM för år 2017 som nu är annonserat till 4-5 mars har därför dessa istimmar som erbjudits de senaste helgerna varit guld värda.

Print Friendly, PDF & Email