Inbjudan till RövarCupen 2014

Original-200x200

 

 

Lördagen den 13/9 är det dags för årets stora avgörande – RÖVARCUPEN!

Plats: Bolmstad hamn

Tid: 10:00

Arrangör: Segelsällskapet Angantyr

Anmälningskostnad: 100 kr

Tävlingsansvarig: Gard Andersson

Tel. 070-351 48 42

 

Regelsystem:

Svenska Seglarförbundets SRS-system. Din segelbåts SRS-tal (tidigare kallat LYS-tal) hämtas från SRS-tabellen.
Den intresserade uppmanas läsa mer på Seglarförbundets hemsida: www.svensksegling.se

 

Hur går tävling till?

Starten är en masstart, alla båtar startar på given startsignal.

10 minuter före start hissas flagga E samt signalhorn ljuder.erik
9 minuter före start hissas även flagga P samt signal.
1 minut före start halas flagga P samt signal.petter
Vid start halas flagga E och signal ljuder.

 

 

Om någon eller några båtar korsar startlinjen före startskottet är det tjuvstart. Flagga X hissas, signal avges och berörda båtar måste då åter passera startlinjen för att starta om. Tänk på att en båt som är på väg tillbaka mot startlinjen oftast har fler väjningsplikter att ta hänsyn till.xerxes

Efter start ska man segla en neapelbana för och komma först över mål. Enkelt alltså.

 

Efter målgång:

När båtarna korsar mållinjen kommer deras seglingstid att multipliceras med båtens SRS-tal. Den omräknade måltiden är det som ger placeringen.

 

Lopp:

Om fler lopp än tre blir seglade får rorsman stryka sitt sämsta resultat i beräkningen av slutplacering. Det vill säga om en serie slutar 1-3-2-2 räknar man endast 1-2-2. Tredjeplatsen, i det här fallet, stryks från beräkningen.

Inget lopp startas efter klockan 15:00

 

Ibland händer oförutsedda saker:

Om vinden vrider kan det hända att man måste förlänga paustiden mellan två lopp. Då kommer APAN att hissas. Denna flagga kan hissas och halas utan några tidsrestriktioner. Vid varje rörelse upp eller ner ska signal ges. Apan kan inte hissas när loppet har startats.answer

 

Avbrutet lopp:

Om det av någon orsak skulle uppstå en situation som gör att loppet, eller hela tävlingen, ska avbrytas så hissas flagga N och två signaler ska ljuda. Om hela tävlingen avbryts ska flera signaler avges i samband med att tävlingen avbryts.niklas

 

PS. Känner du dig osäker, har ingen gast eller vill fråga om något, tveka inte att ringa tävlingsansvarig eller någon annan i SS Angantyr.
Kolla på hemsidan www.ssangantyr.org där du kan hitta mer information.

 

Print Friendly, PDF & Email