Masstart i tävling

En masstart innebär att alla båtar startar på given startsignal.

10 minuter före start hissas flagga E samt signalhorn ljuder.erik
9 minuter före start hissas även flagga P samt signal.
1 minut före start halas flagga P samt signal.petter
Vid start halas flagga E och signal ljuder.

Om någon eller några båtar korsar startlinjen före startsignalen är det tjuvstart. Flagga X hissas, signal avges och berörda båtar måste då åter passera startlinjen för att starta om. Tänk på att en båt som är på väg tillbaka mot startlinjen oftast har fler väjningsplikter att ta hänsyn till.xerxes

Efter start ska man segla en bana, exempelvis neapelbanan, för och komma först över mål. Enkelt alltså.

Efter målgång:

När båtarna korsar mållinjen kommer deras seglingstid att multipliceras med båtens SRS-tal. Den omräknade måltiden är det som ger placeringen. Först över mållinjen innebär alltså inte att man vunnit loppet förrän samtliga båtars tider blivit ändrade enligt SRS-tabellen.

Loppregler (fastställs på rorsmansmötet):

Om fler lopp än tre blir seglade får rorsman stryka sitt sämsta resultat i beräkningen av slutplacering. Det vill säga om en serie slutar 1-3-2-2 räknar man endast 1-2-2. Tredjeplatsen, i det här fallet, stryks från beräkningen.

Inget lopp startas efter klockan 15:00

Ibland händer oförutsedda saker:

Om vinden vrider kan det hända att man måste förlänga paustiden mellan två lopp. Då kommer APAN att hissas. Denna flagga kan hissas och halas utan några tidsrestriktioner. Vid varje rörelse upp eller ner ska signal ges. Apan kan inte hissas när loppet har startats.answer

Avbrutet lopp:

Om det av någon orsak skulle uppstå en situation som gör att loppet, eller hela tävlingen, ska avbrytas så hissas flagga N och två signaler ska ljuda. Om hela tävlingen avbryts ska flera signaler avges i samband med att tävlingen avbryts. niklas

Det låter kanske svårt och invecklat, ta då kontakt med någon av oss i klubben så går vi igenom det med dig så även Du vågar ställa upp i dessa tävlingar.

Läs mer om kappseglingsregler från svenska seglarförbundets hemsida. Läs mer

Lycka till.

Print Friendly, PDF & Email