Sjömärkena på Angantyrs område klara för säsongen 2017.

Efter en kall vår kom värmen med solen. Som vanligt flöt samarbetet i klubben friktionsfritt med samarbetsvilliga medlemmar som ställt upp med en positiv attityd. Göran och Claes-Åke ägnade en lördag på sjön för att kolla sjömärkenas status samt montera toppmärken. Tre märken saknades. Dessa hade renoverats eller nytillverkats tidigare i vår i vår nya lokal i Berghem. Anton hämtade arbetsbåten i Kårehamn och lördagen den 20 maj kunde Anton och Claes-Åke placera tre nya märken, alla på Storsjön. Ostmärket vid Prästnabben, sydmärket samt västmärket vid Kvarnholmen. Det sistnämnda som fått nya koordinater och som saknats de senaste åren på grund av att vi inte kunnat hitta grundet. Nu hoppas vi att seglingen söder om Kvarnholmen kan ske med större säkerhet. Under sommaren planeras en insats med lodscanning i detta område för att få en bättre uppfattning hur botten ser ut.

Av en ren tillfällighet hittade vi grundet i farleden mellan västmärket norr om Bokholmen och ostmärket söder om Kvarnholmen. Detta har varit föremål för bekanskap av några djupgående segelbåtar för några av oss kända skeppare. !,8 m lodades med dagens relativt höga vattenstånd! Grundet ligger i en linje mellan dessa nämnda sjömärken uppskattningsvis 2-300 m från västmärket. Koordinaterna, i WGS 84, noterades till 56 51´805 N samt 013 44´743 Ost. Förändringar i sjökortet planeras när vi slutfört och analyserat scanningen.

Farledsmärkena vid norra Rörö kontrollodades och inga åtgärder krävdes. Här är så grunt att förkortade sjömärken fästa direkt i bottentyngden krävs och GPS-koordinater är inte tillräckligt noggranna.

Vi saknade två toppmärken som ska tillverkas snarast för montering. Anton kan nu återbörda arbetsbåten till Kårehamn. En arbetsinsats på minst 4-5 timmar.

Andreas har satt ut fyrarna förutom det på Fågelön som är under renovering på grund av vandalisering. Detta beräknas vara klart inom kort.

Print Friendly, PDF & Email