Storsjön runt 2010

På rorsmansmötet i Bolmens klubbstuga bestämdes banans förläggning. Starten och målgången förlades vid södra inseglingen av Bolmens hamn. Första rundning öster om revet som ligger väster om Fågelön. Vidare upp för att runda norr moturs om Stora Helgaholmen och vidare ner mellan Stutö och Näsören. Därefter mot målgången. Distansen beräknades till knappt 9 M och medelvinden till 3 m/s. Till att börja med blev vindarna svaga för att efter hand öka till friska. Vid målgången var båtarna ganska väl samlade och endast några minuter skilde mellan dem.
Resultat 1. C-Å Bruno, NF med SRS-talet 1,07 2. Josef Berta, Maxi 95 med SRS-talet 1,04 3. Göran Sandstedt, Maxi Magic med SRS-talet 1,05 4. Anders Svensson, Vindö 40 med SRS-talet 1,01 5. Horst Marchner, Vega med SRS-talet 0,97

Print Friendly, PDF & Email