Drogpolicy

Segelsällskapet Angantyr har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak.

 

Aktiva under 18 år

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak inom vår verksamhet, träning, matcher eller läger. Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal
 • Vid upprepade förseelse tas kontakt med förälder.

 

Aktiva över 18 år

Aktiva över 18 år skall föregå med gott exempel och ska uppmanas att undvika att bruka tobak i direkt anslutning till föreningens sportaktiviteter. Om vi upptäcker att aktiva över 18 år använder tobak agerar vi på följande sätt:

 • Samtal med den aktive och påtala vår policy.

 

Förälder/Publik

Vi uppmanar föräldrar och publik att undvika att bruka tobak i direkt anslutning till föreningens sportaktiviteter. Respektera eventuella skyltar, information i programblad, speakerinformation samt efterfölja instruktioner från matchvärdar.

 

 

Segelsällskapet Angantyr har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol.

 

Aktiva under 18 år

Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder alkohol inom vår verksamhet, träning, matcher eller läger. Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal
 • Vid upprepade förseelse tas kontakt med föräldrar.

 

Aktiva över 18 år

Aktiva över 18 år skall föregå med gott exempel och skall inte bruka alkohol i direkt anslutning till föreningens sportaktiviteter. Om vi upptäcker att aktiva över 18 år använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Ledar/Tränarsamtal med den aktive.

 

Ledare

Ledare skall föregå med gott exempel och skall inte bruka alkohol i direkt anslutning till föreningens sportaktiviteter. Om vi upptäcker att ledare använder alkohol agerar vi på följande sätt:

 • Styrelsemedlem talar med tränaren/ledaren

 

Förälder/Publik

Vi uppmanar föräldrar och publik att inte nyttja alkohol i direkt anslutning till föreningens sportaktiviteter eller läger. Respektera skyltar, ta del av information i programblad, speakerinformation samt efterfölja instruktioner från matchvärdar.

 

 

 

 

Segelsällskapet Angantyr har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika

 

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår idrottsförenings verksamhet. Om vi skulle upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrar kontaktas om medlemmen icke är myndig.
 • Upptäckt av narkotikainnehav anmäls till polis.

 

 

Segelsällskapet Angantyr har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller dopingpreparat

 

Allt bruk och hantering av dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår idrottsförenings verksamhet. Om vi skulle upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopingpreparat agerar vi på följande sätt:

 • Enskilt samtal med medlemmen och föräldrar kontaktas om medlemmen icke är myndig.
 • Upptäckt av dopningspreparat kan leda till polisanmälan.

 

 

Segelsällskapet Angantyr har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller våld och osportsligt uppförande.

 

Det ska vara ett nöje att segla och att delta i vår förenings aktiviteter och inget våld accepteras. Våld mellan två medlemmar kommer att tas på största allvar och enskilda samtal kommer att tas med de inblandade för att lösa konflikten. Grovt våld kan komma att polisanmälas.

I en tävling eller liknande ska domare och motståndare samt utomstående behandlas med respekt. Om någon brister i sitt uppförande ska enskilt samtal hållas och i värsta fall kan uteslutning tilldelas som straff, likt straff enligt KSR 2 eller KSR 69.1 och i det senare fallet ska handläggningen ske enligt andra principer än en vanlig protest. Om det gäller en tränare eller förälder sker handläggning enligt RF:s stadgar, 14 kapitlet, om saken inte kan göras upp i godo direkt på tävlingsplatsen.
Ett straff i osportsligt uppförande kan leda till att personen inte får utöva idrott inom någon organisation ansluten till RF. RF och SSF beslutar i samråd med segelsällskapet Angantyr om påföljdens längd och omfattning.

 

 

 

Fotnot

SSF; svenska seglarförbundet

KSR; Kappseglingsregel

RF; Riksidrottsföreningen

Print Friendly, PDF & Email