Miljöpolicy

Segelsällskapet Angantyr har följande miljöpolicy:

 

Segelsällskapet Angantyr ska medverka till en god miljö genom att: Informera och engagera samtliga medarbetare i klubbens miljöpolicy och miljöarbete. Genom att tänka rätt kommer man långt.

 

  • Självklart följa gällande lagar och krav inom miljöområdet.
  • I första hand återanvända och återvinna material.
  • Källsortera avfall och restprodukter.
  • Välja samarbetspartners som arbetar för att minska sin miljöpåverkan framför andra.
  • Löpande arbeta för att minska användandet av förbrukningsmaterial vid utskrifter och postutskick av t.ex. dokument, brev, utskick, med mera. Detta ska i ökande takt ske elektroniskt där möjlighet finns.
  • Ta hänsyn till miljöaspekterna vid inköp av utrustning och för drift.
  • Sänka eller hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå i vår verksamhet.
Print Friendly, PDF & Email